İş Sağlığı Ve Güvenliği

Hizmet ve çözümlerimizi sunarken,
uluslararası seviyede kabul görmüş standartları takip etmeye özen göstermekteyiz.

“ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;

Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

Standardın uygulanabilir şartlarını sürekli iyileştirmek;