İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Hizmet ve çözümlerimizi sunarken,
uluslararası seviyede kabul görmüş standartları takip etmeye özen göstermekteyiz.

ENP ELEKTRİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemiştir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında çalışanlarının sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin ayrılmaz parçası olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamak, sistem periyodik olarak gözden geçirmek ve performansı izleyerek, sürekli olarak gelişmesini sağlamak amacıyla;

 • Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için gerekli hedefleri belirleyip izlemeyi,
 • Yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uymayı,
 • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini etkin bir biçimde yönetmeyi,
 • İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini oluşturmayı ve düzenli olarak güncellemeyi,
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi,
 • Yıllık İSG hedefleri belirlemeyi ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi,
 • Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
 • Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmeyi,
 • Faaliyetlerini sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmeyi,
 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamayı ve bu şekilde personellerini bilinçlendirmeyi böylece sürdürülebilir
 • İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,
 • Etkin bir liderlikle İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı, taahhüt eder.