Çevre Politikası

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.
Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.

  • Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standartı gereklerine,
  • Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
  • Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi,
  • Proje ve ürerim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standarlarını uygulamak.
  • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
  • Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.
  • Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.